Операційна система  
 • Робота з клавіатурним тренажером:


 • Робота з  інтерфейсом  користувача операційної системи, його налаштування 
 • Пошук  інформації на комп’ютері 
 • Спільне використання ресурсів локальної мережі. 
  Текстовий процесор 
 • Організація графічної інформації (варіанти  1  і  2 ). 
 • Реалізація умовних конструкцій. Умовне форматування (варіанти  1  і  2 ). 
 • Створення бази даних з різними типами  запитів
 • Створення бази даних з різними типами  форм
 • Робота з  виділеними областями . Виділення фрагментів зображень різними методами. Збереження виділеної 
  області у якості маски. Корекція виділення у каналі маскування. 
 • Розфарбування  чорно-білих ілюстрацій, фотографій. Перетворення кольорових фото в чорно-білі або одноколірні. 
 • Робота з  текстом . Спеціальні ефекти для шарів. Текстові ефекти. 
 • Створення малюнків з кривих. Використання  заповнень  усіх типів. 
 • Методи створення зображень  тривимірних  об’єктів на площині. 

Створення  завантажувальних  носіїв. 
 • Розташування кнопок, полів і написів на формі та реалізація умовних конструкцій у cередовищі  Lazarus  
 • Середовище  Scratch . Призначення, розробники, інтерфейс. 
 • Створення власного  об'єкту  в середовищі програмування Scratch. 
 • Реалізація умовних конструкцій у середовищі Scratch ( 1  і  2 ). 
 • Розв’язування  логічних  задач «Скарбниці знань» (2 клас). 
 • Алгоритм і розв’язування  алгоритмічних  задач «Скарбниці знань» (4 клас). 
  5 клас  

  структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному  середовищі виконання  алгоритмів Scratch 
  7 клас  
  8 клас  

  Організаційні діаграми. Розгалужені презентації.  Гіперпосилання й елементи  управління у презентаціях 
  величин логічного типу в навчальному середовищі програмування  Pascal  
  9 клас  
 • Поняття інформаційного суспільства:

Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи 
 • Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера 
  Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси 
 • Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, 
  експертні системи). Розширений пошук Інтернет-ресурси для вивчення 
  навчальних предметів 
 • Практична робота. Інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів 
 • Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних 
  Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними 
 • Загрози , що виникають при роботі в Інтернеті 
 • Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних 

Розв'язування завдань на порівняння  розташувань  з використанням Gcompris у 2 класі  
 • Розв’язування задач про  кодування  даних («Скарбниця знань», 3 клас)  
 • Розв’язування задач про  симетрію  («Скарбниця знань», 3 клас)  
 • Використання бібліотеки  jQuery  


 • Практична робота: робота з  вікнами  та їх об'єктами 
 • Практична робота:  робота з клавіатурним тренажером: • Практична робота:  cтворення  графічних зображень за поданим планом 
 • Практична робота: cтворення презентації на основі  шаблону  за поданим планом 6 клас  
 • Об'єкти  та їхні властивості (використати без опису графічного інтерфейсу й файлової структури) 
 • Практична робота:  складання алгоритмів  для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів 
 • Середовище  Scratch . Призначення, розробники, інтерфейс (явно не передбачено чинною програмою).  
 • Практична робота: складання алгоритмів опрацювання подій з використання 
 • Практична робота:  пошук  об‘єктів файлової системи  
 • Практична робота: копіювання об‘єктів мультимедіа на комп‘ютер, робота з мультимедійними  програвачами  
 • Практична робота: перегляд  зображень  та зміна величин їхніх властивостей 
 • Практична робота:  пошук  інформаційних матеріалів у Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду 
 • Практична робота: електронне листування з використанням  веб-інтерфейсу . Вкладені файли 
 • Практична робота:  побудова  інформаційних моделей у різних програмних середовищах 
 • Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з  повторенням , у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch 
 • Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з  розгалуженням  у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch 
 • Практична робота: cкладання та виконання алгоритмів з  повторенням і розгалуженням  у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів Scratch 
 • Практична робота: виконання  обчислень  за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій  
 • Практична робота:  cтворення діаграм (варіанти  1  і  2 ).  Аналіз даних, поданих на діаграмі 
 • Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення:  історія математика , приклад виконання проекту з  трудового  навчання) 
 • Технічні характеристики складових комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів (варіанти  1  і  2 ). 
 • формати файлів текстових документів; 
 • створення та форматування списків, таблиць, колонок; 
 • стильове оформлення абзаців; 
 • шаблони документів; 
 • вставлення символів, формул і об'єктів OLE.  • Практична робота.  Структура  документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків 
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа у середовищі  kdenlive  
 • Формати  файлів аудіо та відео, сервіси публікування відеофайлів, подкастинг 
 • Практична робота. Створення  відеокліпу , додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 
 • Практична робота. Проектування та розробка розгалужених презентацій за визначеними критеріями. Використання  вбудованих та зв’язаних  об’єктів у презентації 
 • Початки мови програмування:  Pascal C++  
 • Алгоритми опрацювання числових величин мовою  Pascal  або C++ 
 • Практична робота. Складання та виконання алгоритмів опрацювання величин числового типу в навчальному середовищі програмування  Pascal  
 • Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з використанням 
 • Практична робота. Складання та виконання алгоритмів опрацювання величин за допомогою методу  розбиття задачі на підзадачі  в навчальному середовищі програмування 
 • Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки (варіанти  1  і  2 ). 
 • Практична робота. Розв’язування задач на  обчислення . Обчислювальні алгоритми в середовищі табличного процесора 
 • Практична робота. Використання математичних, логічних та статистичних  функцій  табличного процесора. Умовне форматування 
 • Практична робота. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені  фільтри  
 • Практична робота. Створення  простих  векторних зображень 
 • Практична робота. Створення  складених  векторних зображень 
 • Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (5 год) 
 • Практична робота. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.