Завданнями Куликівського освітнього округу є:

 • інтеграція та координація зусиль закладів освіти щодо створення в освітньому окрузі ефективної освітньої системи;
 • забезпечення рівного доступу до освітніх ресурсів та послуг;
 • забезпечення якості та іміджу профільної освіти;
 • забезпечення повноти освітніх послуг на території округу;
 • розроблення варіативної, гнучкої системи освітніх послуг щодо профілізації освіти;
 • створення умов для наступності та безперервності освіти учнівської молоді;
 • створення широкого демократичного правового поля щодо забезпечення соціального захисту всіх суб’єктів освітнього простору.

Структура Куликівського освітнього округуУправління освітнім округом

Управління освітнім округом здійснюється на колегіальних засадах радою освітнього округу у складі:
 • керівники навчально-виховних закладів;
 • голови рад;
 • представники власника суб’єктів округу;
 • представники відділу освіти та методичного кабінету.
Рада округу виконує дорадчі функції при відділі освіти. Її рішення є обов’язковими для суб’єктів освітнього округу в межах компетенції, визначених даною установчою угодою.
Засідання ради округу відбувається не рідше 4 разів на рік. Ведеться книга протоколів засідань. Рішення приймаються простою більшістю голосів за умовами наявності 2/3 особового складу ради.
Навчально-методичний, психолого-педагогічний супровід діяльності округу здійснює методичний кабінет відділу освіти.

Контроль за діяльністю округу здійснюється відділом освіти Куликівської РДА.
Підбиття підсумків роботи здійснюється щорічно до 1 липня на підставі вироблених критеріїв.

Міжшкільні методичні об'єднання вчителівРесурсне забезпечення