Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Завданням функціонування кабінету фізики є створення передумов для:організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації практично-дійової і творчої складових змісту
навчання; організації роботи гуртків та факультативів; індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.