Закони України 

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про професійно-технічну освіту"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про охорону праці"
Кодекс законів про працю України

Положення, які регламентують роботу


Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах
Положення про дошкільний навчальний заклад
Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу
Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат
Положення про позашкільний навчальний заклад
Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості
Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, станцію юних туристів
Положення про державну підсумкову атестацію учнів
Положення про нагородження золотою та срібною медаллю
Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти
Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах
Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Положення про Всеукраїнські олімпіади конкурс МАН
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Положення про психологічну і соціологічну експертизу
Положення про класного керівника
Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів
Положення про психологічний кабінет
Положення про психологічну службу
Положення про логопедичні пункти системи освіти
Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси
Положення про навчально-дослідну земельну ділянку
Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Положення про навчання з питань охорони праці
Положення про організацію роботи з охорони праці
Положення про порядок розслідування нещасних випадків
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки МОН
Положення про порядок добору управлінських кадрів
Положення про навчально-виховний комплекс ДНЗ-ЗНЗ
Положення про молодіжний трудовий загін
Положення про учнівське лісництво
Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
Положення про порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту
Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу
Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загалносвітніх закладів.
Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Інструктивні матеріали


Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів
Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у ЗНЗ усіх типів і форм власності 
Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів
Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею
Інструкція про організацію та діяльність ліцею
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
Інструкція про порядок прийому учнів до навчально закладів на конкурсній основі
Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
Інструкція про виготовлення і правила користування Єдиним квитком
Інструкція про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних закладах
Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
Інструкції про нарахування заробітної плати педагогічного працівника

Інші розпорядчі документи


Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік
"Методичні рекомендації до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році"
Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи
Інструктивно-методичний лист про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації
Щодо організації у травні 2009 року індивідуально-групової форми навчання для учнів 11-х класів ЗНЗ та документальне її оформлення
Методичні рекомендації із питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчально-виховних закладів.
Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів.
Наказ МОН про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів
Наказ МОН про затведження Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки
Щодо винесення на позакласне читання програмових творів
Наказ МОН про невідкладні заходи щодо збереження здоров'я учнів під час проведення занять з фізичної культури ...
Наказ МОН про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання ....
Наказ МОН про затвердження критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Типовий навчальний план для організації профільного навчання у ЗНЗ
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 12-річна школа (втратив чинність наказ МОН № 66 від 05.02.2009р)
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008-2009 н.р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу
Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання
Зразок та опис учнівського квитка
Атестація практичних психологів та центрів практичної психології і соціальної роботи
Санітарні норми утримання закладів освіти
Вимоги до складання розкладу
Концепція екологічної освіти в Україні
Концепція загальної середньої освіти
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи
Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти
Роз'яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття
Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби
Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів
Порядок видачі дублікатів атестатів і свідоцтв
Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки
Правила пожежної безпеки для закладів,установ освіти
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей
Про прийом дітей до 1 класу
Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами
Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами
Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів
Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу
Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
Особливості діяльності практичних психологів
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів
Тривалість уроків у початкових класах
Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Типові навчальні плани позашкільних закладів
застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах
Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.
Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах.
Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.
Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах
Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення
Зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11 (12) класів

Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах 

Наказ МОН N 1123 від 10.12.2008 року


ЗНО 2010 


Про терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 р.